Historienytt

Kurt og Linda er lokalhistoriesjefar her på heimesida.

Vi vil gjerne at de held fram med å sende inn gamle bilete, kjekke historier frå gamle dagar og dialektord.

Werner Vesterås har gjort eit stort arbeid med å transkribere rettsdokument frå rettsaka etter "Dange" -forliset ved Alden 11. januar 1848

Tore Gundersen har skrive om fiskarbonden.

Eg har noko kjekt som eg trur eignar seg godt på heimesida

Sjå elles i arkivet vårt her: LOKALHISTORIE