Næringsliv

Dei fleste arbeidsplassane i øyane er innan fiskeri og oppdrett av laks.

Eksport av grønsteinbreksje, reiseliv og daglegvarehandel er nokre av dei andre næringane som sysselset ein del øybuarar. I tillegg til det lokale næringslivet er det òg mange arbeidsplassar innan skule, barnehage, postteneste og helse/omsorg.

Næringsliv og andre verksemder i Bulandet og Værlandet:
(Hvis det er noko som manglar her, so ta kontakt med oss!) 

Større fiskebåtar:
M/S  Vestervon 
M/S  Buefjord
M/S  Hillersøy                         M/S  Sjøvær

Tømrar:
Bill Steinsvik AS