Bulandet og Værlandet Grendalag

AldenUtsyn

Møtereferat og anna info om Grendalaget 
(For informasjon om tidlegare saker som Bulandet Grendalag og Værlandet Vel har jobba med, gå inn HER)

Bygdene har slått seg saman og danna eit felles grendalag.

Bulandet Grendalag og Værlandet Vel har i mange år hatt eit godt samarbeid. I påska 2013 vart det skipa eit felles grendalag, som vil fortsette arbeidet med saker som er viktige for øysamfunnet.

Styret i Grendalaget (valgt på årsmøte 28.03.2015):

  • Roar Landøy, leiar
  • Anders Braanaas
  • Jessica Bjørkstrand
  • Bill Steinsvik
  • Erna Nekkøy
  • Øystein Fedøy

Varamedlemmar:

  • Hugrun B.K. Fedøy 
  • Magni Blom 
  • Marianne Hillersøy 

For meir info sjå referat