Lag og organisasjonar

Lag og organisasjonar.jpg

Her på øyane har vi mange lag og organisasjonar som blir drevet på dugnad.

Det er ein tradisjon for stor dugnadsånd og vi er heldige som har mykje dugandes folk som er flinke til å stille der det trengs. Nåken kjempar for dei «store» prosjekta som td. eit betre helsetilbod, betre fastlandsforbindelser og betre internett og mobil nettverk mens andre lagar til flotte fritidstilbod for både unge og gamle.

NB! Denne sida er desverre ikkje "mobilvenleg"... i lista nedanfor kjem først alle organisasjonane, og so kjem alle kontaktpersonane nedanfor. Difor anbefalar vi å bruke ein pc når ein skal finne ut kven som har ansvar for kva ;-)

Lag og organisasjonar i Bulandet og Værlandet

(Hvis det er noko som manglar her, so ta kontakt med oss!)