Overnatting

Foto er lånt frå Destinasjon Vest si nettside

Det er 6 ulike overnattingsstadar i øyane. Du kan leige deg hotellrom, hytte, feriehus, rorbu eller eit rom i gjesteheimen.
Reiser du på ferie med bubil eller campingvogn? Eit par av overnattingsstadane har tilbod om oppstillingsplass.
 

Oversikt overnatingsstader i Bulandet og Værlandet

Klikk på namnet, og du finn meir info om kvar plass

Elles anbefalar vi å besøke nettsida til Destinasjon Vest for meir info om destinasjonen Bulandet og Værlandet :-)